Lämna en kommentar

Köldmedieläcka diagnos, alla värmepumpar

På invertervärmepumpar är fläkten i innerdelen temperaturstyrd vilket
gör att man då enkelt kan diagnostisera om köldmedium saknas.

Om fjärrkontrollen ställs på tex 5:ans fläktläge samt Mode i heat och
temp i 30grader så skall innerdelen blåsa värme på full fläkt efter
ca 10 minuter. vid osäkerhet om det verkligen är 5;ans fläkthastighet som
innerdelen jobbar på så håll för ir-sändaren på fjärrkontrollen och ändra
fläkthastigheten till 3:ans läge, rikta den sen mot innedelen och höj fläkten till 4:an
lyssna nu noga att du hör att fläkthastigheten sänks.Detta tillvägagångsätt kan användas om du har normal rumstemperatur inne dvs 20grader och det inte är är för kallt ute dvs -5 grader och kallare.

Typiska tecken på köldmediebrist är:

Nedisning av utebatteriet i band nedtill eller upptill eller i mitten.
maskinen stoppar och gör sin avfrostning men förmår inte att avlägsna isen.
påfrostning på utebatteriet sker gradvis dvs frosten sprider sig långsamt över ytan.
Fläkten i innerdelen går ej att höja hastigheten på utan stoppar på lägre hastighet ju mer gas som saknas.
Fläkten kan då ändå manövreras i kyldrift att blåsa för fullt.

Vid tecken på köldmediebrist så är det till 99% läck i rörkopplingarna mellan enheterna, kontrollera:
om olja syns på kopplingsmuttrarna genom att öppna isoleringen. Dra aldrig åt en koppling om du ser att den läcker
om du inte är certifierad kyltekniker, detta dels pga att om du sen anlitar ett företag att fylla på så får detta
företag inte fylla utan att dom har hittat en läcka detta gör att dom får mycket extra arbete med att läcksöka hela maskinen.

Misstänker du läckage av köldmedium så kan du ställa frågor tex hit www.nettovarmepumpar.com

Annonser
Lämna en kommentar

Mitsubishi heavy industries SRK20/25. Fläktlarm utedel!

Om ett fläktlarm skulle uppstå på denna värmepump där utefläkten larmar
(run-lampan blinkar 2ggr och timer-lampan Blinkar 7ggr) Felkod 27.
I servicemanualen anges hur man kontrollerar om det är fläktmotor eller kretskort
som är trasigt:
Min starka rekomendation är att i detta fall byta både fläktmotor och kretskort samtidigt och inte följa felsökningsshemat.

I det fall detta fel har uppstått så har både motor och kretskort varit skadade vilket får till följd att om man byter
tex fläktmotorn för att denna är skadad  så förstörs den nya fläktmotorn omedelbart och vice versa, vilket blir mycket kostsamt.

Så på MHI så byt inte utefläktens motor utan att samtidigt byta kretskortet eller tvärt om vid detta felkodslarm 27.

Behöver du kretskort PCB utedel eller fläktmotor till någon SRK så kolla här: www.nettovarmepumpar.com

Lämna en kommentar

Alla värmepumpar: Avfrostningsproblem.

När det gäller att fastsälla ett avfrostningsfel så finns det en rad orsaker som kan påverka
att utedelen inte rengör sig från is.

I bilden så anges det orsaker som leder till fullständig nedisning.
Vid tex köldmediebrist så bildas is oftas nedtill eller i ett band och maskinen gör oftast sin
avfrostningscykel men förmår inte att avlägsna isen, bara smälta ihop den till kärnis.

Fullständig nedisning kan även inträffa om temperaturen i lokalen är lägre än fjärrkontrollens lägsta inställbara temp.
Fjärrkontrollens lägsta temperatur tex 16 grader är i princip även den lägsta tillåtna drifttemperaturen
så om pumpen inte ensam har ork att värma en viss lokal och stöttning i form av elvärme saknas så kan denna bild möta en utan att något är fel mer än att stöttning saknas.
Den info som finns i bilden som säger att ”om maskinen går att köra i kyldrift” så tänk på du kan vara tvungen att värma utegivaren om utetemperaturen är under +6 grader (På vissa maskiner går det att köra kyldrift till -15 grader)

Lämna en kommentar

Toshiba: Kolla kretskort ute eller innerdel.

När man mäter den variabla spänningen som går via kabel 3 behövs rätt diod.
Som alltid så kan man vända sig till: www.nettovarmepumpar.com för att skaffa en diod
eller köpa ett kretskort!

 

Lämna en kommentar

Panasonic: Felsökning av ”Patrol sensor” Auto-joniseringen!

E-ion styrs via en funktion som heter Patrol sensor, detta är en luftkvalitegivare som automatiskt kopplar ur och in Joniseringen genom två olika driftsätt! Som vanligt om man behöver en reservdel så kika här: www.nettovarmepumpar.se

Lämna en kommentar

Panasonic: Test av fläktmotorfel i innerdelen.

Så här testar man om det är ett fel på fläktmotor eller kretskort på Panasonic värmepumpar.
Behöver du en ny fläktmotor eller ett nytt kretskort så kolla här: www.nettovarmepumpar.com

Lämna en kommentar

Panasonic: Testa givare i utedelen.

Testa givare i utedelen vid larm H27 eller H28 eller vid misstanke att Givarna mäter fel. Behöver du ny givare så kolla här: www.nettovarmepumpar.com